ஒலிம்பிக் போட்டியில் தடம்பதித்த இந்தியா….!!

உலக அளவில் நடக்கும் ஒலிம்பிக் போட்டியில் பல நாட்டு வீரர்கள் பங்கேற்பது வழக்கம். அவ்வகையில் இந்தியாவை சேர்ந்த பல வீரர்களும் ஒலிம்பிக்…

“உலக ஒலிம்பிக் தினம்” சில சுவாரஸ்ய தகவல்கள்…!!

கிமு எட்டாம் நூற்றாண்டில் தொடங்கப்பட்ட ஒலிம்பிக் போட்டிகள் உலகின் பழமையான விளையாட்டு பாரம்பரியம் ஆகும். நவீன கால ஒலிம்பிக் முற்றிலும் மாறுபட்டதாகவும்…

ஒலிம்பிக் தீப ஓட்டம்… அறியாத வரலாறு…!!

ஒலிம்பிக் தீப ஓட்டம் என்பது கிரீஸ் நாட்டின் ஒலிம்பியாவில் ஒலிம்பிக் தீபத்தை ஏற்றி வைப்பதும் பின்னர் அதை உலகெங்கும் தொடர் ஓட்டமாக…

“உலக ஒலிம்பிக் தினம்” கொடியில் ஐந்து வளையங்களின் அடையாளம்…!!

வெள்ளை நிறத்தில் இருக்கும் ஒலிம்பிக் கொடியின் நடுப்பகுதியில் ஐந்து வளையங்கள் அழகாக ஒன்றோடு ஒன்று பின்னிப் பிணைந்தபடி அமைக்கப்பட்டிருக்கும். பியர்ரி டி…