No Smoking Day கொண்டாடப்படுவதன் நோக்கம் என்ன….? புகைப்பழக்கத்தால் ஏற்படும் பாதிப்புகள் என்னென்ன..? இதோ தெரிஞ்சிக்கோங்க..!!!

ஒவ்வொரு வருடமும் மார்ச் மாதம் இரண்டாம் புதன்கிழமை அன்று உலக புகை பிடிக்காத தினமானது அனுசரிக்கப்பட்டு வருகிறது. அதன்படி இந்த வருடம்…