அறிவியல் மேதைகளை போற்றனும்….. இந்த நாள் அதற்குதான்….!!

இந்தியாவில் ஒவ்வொரு ஆண்டும் தேசிய அறிவியல் நாள் பிப்ரவரி 28 ஆம் தேதி அன்று கொண்டாடப்பட்டு வருகின்றது. இந்திய மண்ணில் பிறந்து…

“தேசிய அறிவியல் தினம்” பிப்ரவரி -28ம் தேதி ஏன் கொண்டாடப்படுகிறது…? காரணம் இதோ…!!

ஏன் தேசிய அறிவியல் நாள் பிப்ரவரி 28ஆம் தேதி கொண்டாடப்படுகிறது என்பதை பற்றி அறிந்து கொள்ளலாம் வாங்க.. நாட்டின் பொருளாதார வளர்ச்சியில்…