“இந்தியாவின் இரும்பு மனிதர்”…. சர்தார் வல்லபாய் படேலின் சாதனைகள்…. இதோ சில தகவல்கள்….!!!!

இந்தியாவின் இரும்பு மனிதர் என்று அழைக்கப்படுபவர் சர்தார் வல்லபாய் படேல். இவருடைய சிலை நர்மதை ஆற்றின் கரையோரம் 597 அடியில் அமைக்கபட்டுள்ளது.…