“தேசிய ஒற்றுமை தினம்” கொண்டாட்டத்தை மெருகூட்டும் சில வாழ்த்துக்கள்….!!

இந்தியாவின் இரும்பு மனிதர் சர்தார் வல்லபாய் பட்டேல் பிறந்தநாளை குறிக்கும் வகையில் கடந்த 2014-ஆம் ஆண்டு முதல் அக்டோபர் 31-ஆம் நாளை…

“தேசிய ஒற்றுமை தினம்” எப்படி கொண்டாட வேண்டும்….? சிறப்பு நிகழ்சிகள் என்னென்ன….!!!

இந்தியாவின் இரும்பு மனிதர் சர்தார் வல்லபாய் பட்டேல் பிறந்தநாளை குறிக்கும் வகையில் கடந்த 2014-ஆம் ஆண்டு முதல் அக்டோபர் 31-ஆம் நாளை…

தேசிய ஒற்றுமை தினம்…. முக்கியத்துவம் என்ன….? உங்களுக்காக சில தகவல்கள்…!!

இந்தியாவின் இரும்பு மனிதர் சர்தார் வல்லபாய் பட்டேல் பிறந்தநாளை குறிக்கும் வகையில் கடந்த 2014-ஆம் ஆண்டு முதல் அக்டோபர் 31-ஆம் நாளை…