“தேசிய ஒற்றுமை தினம்” கொண்டாட்டத்தை மெருகூட்டும் சில வாழ்த்துக்கள்….!!

இந்தியாவின் இரும்பு மனிதர் சர்தார் வல்லபாய் பட்டேல் பிறந்தநாளை குறிக்கும் வகையில் கடந்த 2014-ஆம் ஆண்டு முதல் அக்டோபர் 31-ஆம் நாளை…

“தேசிய ஒற்றுமை தினம்” எப்படி கொண்டாட வேண்டும்….? சிறப்பு நிகழ்சிகள் என்னென்ன….!!!

இந்தியாவின் இரும்பு மனிதர் சர்தார் வல்லபாய் பட்டேல் பிறந்தநாளை குறிக்கும் வகையில் கடந்த 2014-ஆம் ஆண்டு முதல் அக்டோபர் 31-ஆம் நாளை…

தேசிய ஒற்றுமை குறித்து…. சர்தார் வல்லபாய் பட்டேலின்…. மேற்கோள்கள்….!!!!

தேசிய ஒற்றுமை தினம் அக்டோபர் 31 ஆம் தேதி நாடு முழுவதும் கொண்டாடப்படுகிறது. இந்த நாள் இந்தியாவின் இரும்பு மனிதர் சர்தார்…

தேசிய ஒற்றுமை தினம்…. மக்களுக்கு விழிப்புணர்வு ஏற்படுத்தப்படும் விதம்….!!!!

தேசிய ஒற்றுமை தினம் அக்டோபர் 31 ஆம் தேதி நாடு முழுவதும் கொண்டாடப்படுகிறது. இந்த நாள் இந்தியாவின் இரும்பு மனிதர் சர்தார்…

தேசிய ஒருமைபாட்டின் முக்கியத்துவம் பற்றி அறிவோம்….!!!!

இந்தியா இன்று உலக வல்லரசு நாடுகளுடன் போட்டி போடும் அளவுக்கு அறிவியல், பொருளாதாரம் போன்றவற்றில் முன்னேறி இருப்பதற்கு முக்கிய காரணம் தேசிய…

தேசிய ஒற்றுமை தினம்…. முக்கியத்துவம் என்ன….? உங்களுக்காக சில தகவல்கள்…!!

இந்தியாவின் இரும்பு மனிதர் சர்தார் வல்லபாய் பட்டேல் பிறந்தநாளை குறிக்கும் வகையில் கடந்த 2014-ஆம் ஆண்டு முதல் அக்டோபர் 31-ஆம் நாளை…