தேசிய ஒற்றுமை குறித்து…. சர்தார் வல்லபாய் பட்டேலின்…. மேற்கோள்கள்….!!!!

தேசிய ஒற்றுமை தினம் அக்டோபர் 31 ஆம் தேதி நாடு முழுவதும் கொண்டாடப்படுகிறது. இந்த நாள் இந்தியாவின் இரும்பு மனிதர் சர்தார்…

தேசிய ஒற்றுமை தினம்…. மக்களுக்கு விழிப்புணர்வு ஏற்படுத்தப்படும் விதம்….!!!!

தேசிய ஒற்றுமை தினம் அக்டோபர் 31 ஆம் தேதி நாடு முழுவதும் கொண்டாடப்படுகிறது. இந்த நாள் இந்தியாவின் இரும்பு மனிதர் சர்தார்…

தேசிய ஒருமைபாட்டின் முக்கியத்துவம் பற்றி அறிவோம்….!!!!

இந்தியா இன்று உலக வல்லரசு நாடுகளுடன் போட்டி போடும் அளவுக்கு அறிவியல், பொருளாதாரம் போன்றவற்றில் முன்னேறி இருப்பதற்கு முக்கிய காரணம் தேசிய…

தேசிய ஒற்றுமை தினம்…. இதன் முக்கியத்துவம் என்ன?…. ஒவ்வொரு இந்தியரும் அறிந்து கொள்ள வேண்டிய உண்மை தகவல்….!!!!

இந்தியாவில் தேசிய ஒற்றுமை தினம் ஒவ்வொரு வருடமும் அக்டோபர் 31ஆம் தேதி கொண்டாடப்படுகின்றது.இது கடந்த 2014 ஆம் ஆண்டு இந்திய அரசால்…

தேசிய ஒற்றுமை தினம் வரலாறு என்ன….? கொண்டாடப்படுவது எதற்காக….? வாங்க பார்க்கலாம்….!!!!

தேசிய ஒற்றுமை தினம் அக்டோபர் 31 அன்று இந்தியாவில் கொண்டாடப்படுகிறது. இது 2014 இல் இந்திய அரசால் அறிமுகப்படுத்தப்பட்டது. இந்தியாவின் அரசியல்…