“மாட்டு பொங்கல்” வீட்டில் மாடு இல்லை எப்படி கொண்டாடலாம்….?

தை இரண்டாம் நாள் மாட்டு பொங்கல் கொண்டாடுவது எப்படி என்பது பற்றிய தொகுப்பு  மாட்டுப் பொங்கல் அன்று மாடுகளை குளிப்பாட்டி அதன்…

தாய்க்கு நிகர் இல்லை…. ஆனால் கோமாதா உண்டு…. நன்றி கூறி பூஜை செய்வோம்…!!

பொங்கலுக்கு மறுநாள் அதிகாலையில் பெண்கள் அனுஷ்டிக்கும் முறை கனு. இதில் பொங்கலில் செய்யப்பட்ட பொங்கல் மற்றும் கரும்பு துண்டுகள், வாழைப்பழம் ஆகியவற்றால்…