இந்தியாவின் செஸ் ராணி கொனேரு ஹம்பி பிறந்த தினம்(மார்ச் 31)…. இவர் குறித்த சில தகவல்கள் இதோ…!!

1987 ஆம் வருடம் மார்ச் 31 ஆம் தேதி ஆந்திராவின் விஜயவாடாவில் பிறந்தவர்கொனேரு அம்பி. இவர் ஓர் இந்திய சதுரங்க வீராங்கனை…