மார்ச் 17ல்…. முதல் பெண் விண்வெளி வீராங்கனையின் பிறந்தநாள்…. சாதனைகள் இதோ….!!!!

இந்தியாவின் கர்னாலில், மார்ச் 17, 1962 இல், பெற்றோரான பனாரசி லால் சாவ்லா மற்றும் சஞ்ஜோதி சாவ்லா ஆகியோருக்குப் பிறந்த கல்பனா…