“சர்வதேச துருவ கரடி தினம்” ஒரு மாசம் உணவில்லாமல் வாழுமா…? அசர வைக்கும் தகவல்கள்…!!

பனிப்பிரதேசத்தில் வாழும் துருவக் கரடிகள் பற்றிய தொகுப்பு. துருவக் கரடிகள் எங்கும் பனி மூடியுள்ள துருவ பிரதேசத்தில் வசிக்கும் ஒரு சில…