“இந்தியாவில் நடைபெறும் சர்வதேச யோகா திருவிழா”… இதோ சில தகவல்கள்…!!!

சர்வதேச யோகா திருவிழா ஒவ்வொரு வருடமும் மார்ச் மாதம் ரிஷிகேஷில் நடைபெறும். சர்வதேச யோகா திருவிழா என்பது புனிதமான கங்கை நதிக்கு…

ரிஷிகேஷில் நடைபெறும் சர்வதேச யோகா திருவிழா: இதன் சிறப்பம்சங்கள் என்ன…? சில தகவல்கள் இதோ…!!!

கங்கை நதிக்கு பக்கத்தில் ஆன்மீக சூழலுக்கு மத்தியில் ஏற்பாடு செய்யப்பட்ட ஒரு இணக்கமான நிகழ்வு யோகா. யோகா என்பது சுவாச பயிற்சி…