சர்வதேச வேலையின்மை தினம்…. முக்கியத்துவம் பற்றி தெரிந்து கொள்ளுங்கள்….!!!!

சர்வதேச வேலையின்மை தினம் என்பது பேரணிகள் மற்றும் ஆர்ப்பாட்டங்களின் ஒருங்கிணைக்கப்பட்ட சர்வதேச பிரச்சாரமாகும், இது உலகெங்கிலும் உள்ள முக்கிய நகரங்களில் பல…