நார்வூஸின் சர்வதேச தினம் (மார்ச் 21)…. வரலாற்றை பற்றி தெரிந்துகொள்ளுங்கள்….!!!!

2010 ஆம் ஆண்டில் நார்வூஸின் சர்வதேச தினத்தை சர்வதேச விடுமுறையாக ஐக்கிய நாடுகள் சபை அதிகாரப்பூர்வமாக அங்கீகரித்தது. ஆப்கானிஸ்தான், அல்பேனியா, அஜர்பைஜான்,…