நம் பூமியை நாமே பாதுகாக்க…. உலக சுற்றுச்சூழல் தினம்….!!

1972 ஜூலை 5 உலக சுற்றுச்சூழல் தினம். நிலம், நீர், காற்று என்று எங்கும் வாசம் நிறைந்த சூழலில் மனித வாழ்வு…

உலகை பாதுகாக்கும் தினமாக….. “உலக சுற்றுச்சூழல் தினம்”

ஐக்கிய நாடுகள் சபையினால் ஆண்டுதோறும் ஜூன் மாதம் 5ஆம் நாள்(இன்று) உலக சுற்றுச்சூழல் தினம் கொண்டாடப்பட்டு வருகின்றது. பூமியையும் அதன் இயற்கையையும்…

“உலக சுற்றுச்சூழல் தினம்” இது மூன்றையும் கடைப்பிடித்தால் நமது பூமியை காப்பாற்றலாம்….!!

ஒவ்வொரு ஆண்டும் ஜூன் 5ம் தேதி சர்வதேச சுற்றுச்சூழல் தினம் கொண்டாடப்படுகிறது. இயற்கையான சுற்றுச்சூழலை காக்க வேண்டியது நமது கடமை. அதற்காக…

நிலவிலும் செவ்வாயிலும் இடம் வேண்டாம்….. நம் பூமியின் சுற்று சூழலை இயன்றவரை பாதுகாப்போம்….!!

உலக சுற்றுச்சூழல் தினம் இன்று அனுசரிக்கப்படுகிறது சுற்றுச்சூழலை பாதுகாக்க வேண்டியதன் அவசியம் குறித்த செய்தித் தொகுப்பு இந்த உலகம் மனிதர்களுக்கானது மட்டுமல்ல…