தேசிய ஊழியர் பாராட்டு தினத்தின் வரலாறு…. உங்களுக்கான சில தகவல்கள் இதோ…!!

1995 ஆம் ஆண்டு வொர்க்மேன் பப்ளிஷிங்கால் தொடங்கப்பட்டது, மார்ச் 3 அன்று, தேசிய ஊழியர் பாராட்டு தினம், வலுவான முதலாளி-பணியாளர் உறவுகள்…