செலவுக்கு மேல சம்பளமா…? திருப்பிக் கொடுத்த தியாகி…. லால் பகதூர் சாஸ்திரி….!!

இந்தியாவில் மிக குறுகிய காலம் பிரதமராக இருந்தாலும் எளியவர்களின் தலைவராக திகழ்ந்த லால்பகதூர் சாஸ்திரியின் நினைவு தினத்தை முன்னிட்டு இந்த தொகுப்பு…