சுதந்திர போராட்ட இளம்வீரர் பகத்சிங்கின் நினைவு தினம்(மார்ச் 23)…. இவர் குறித்த சில முக்கிய தகவல்கள் இதோ…!!

பொதுவாக தலைவர்கள் என்பவர்கள் உருவாகுகிறார்கள் அல்லது உருவாக்கப்படுகிறார்கள். அதேபோலத்தான் இந்திய விடுதலைக்காக பாடுபட்ட பகத்சிங் என்ற தலைவன் உருவாக்கப்படவில்லை. அவனே தலைவனாக…