“கள ஆய்வில் முதலமைச்சர்” திட்டம்….. இந்த திட்டத்தின் முக்கிய நோக்கம் என்ன?…. இதோ முழு விவரம்….!!!!!

தமிழகத்தில் கள ஆய்வின் முதலமைச்சர் என்ற புதிய திட்டத்தை அரசு அறிமுகம் செய்துள்ளது. அதன்படி அனைத்து மாவட்டங்களிலும் முதல்வர் ஸ்டாலின் ஆய்வு…

“கள ஆய்வில் முதலமைச்சர்”…. தமிழகத்தில் முதல்வர் ஸ்டாலினின் அடுத்த பயணம் எங்கு தெரியுமா….???

தமிழகத்தில் கள ஆய்வின் முதலமைச்சர் என்ற புதிய திட்டத்தை அரசு அறிமுகம் செய்துள்ளது. அதன்படி அனைத்து மாவட்டங்களிலும் முதல்வர் ஸ்டாலின் ஆய்வு…

தென் மாவட்டங்களுக்கு முதல்வர் ஸ்டாலின் சுற்றுப்பயணம்…. அடுத்த பிளான் இதுதான்…. வெளியான தகவல்….!!!

தமிழகத்தில் கள ஆய்வின் முதலமைச்சர் என்ற புதிய திட்டத்தை அரசு அறிமுகம் செய்துள்ளது. அதன்படி அனைத்து மாவட்டங்களிலும் முதல்வர் ஸ்டாலின் ஆய்வு…

முதல்வர் ஸ்டாலின் மதுரை பயணம்…. 5 மாவட்டங்களில் கள ஆய்வு…. தலைமைச் செயலாளர் உத்தரவு….!!!!

தமிழகத்தில் கள ஆய்வின் முதலமைச்சர் என்ற புதிய திட்டத்தை அரசு அறிமுகம் செய்துள்ளது. அதன்படி அனைத்து மாவட்டங்களிலும் முதல்வர் ஸ்டாலின் ஆய்வு…