மராட்டிய மன்னர்களில் தலைசிறந்தவர்… தாயின் அரவணைப்பில் வளர்ந்தவர்… சத்ரபதி சிவாஜியின் வாழ்க்கை வரலாறு…!!

சத்ரபதி சிவாஜி என அழைக்கப்படும் சிவாஜி சதாஜி போஸ்லே அவர்கள் 1627 ஆம் ஆண்டு பிப்ரவரி 19-ஆம் நாள் இந்தியாவின் மகாராஷ்டிர…