“மாற்றமின்றி பெட்ரோல் டீசல்” வாகன ஓட்டிகள் மகிழ்ச்சி…!!

பெட்ரோல் மற்றும் டீசல் விலையில் எவ்வித மாற்றமுமின்றி நிலையாக உள்ளதால் வாகன ஓட்டிகள் மகிழ்ச்சியடைந்துள்ளனர் தொடர்ந்து அதிகரித்து வந்த பெட்ரோல் மற்றும்…

“தங்கம் பவுனுக்கு ரூ 112 குறைவு” வாடிக்கையாளர் மகிழ்ச்சி…!!

தங்கம் விலை ஒரு பவுனுக்கு ரூபாய் 112 குறைந்துள்ளதால் வாடிக்கையாளர்கள் மகிழ்ச்சியடைந்துள்ளனர். தங்கமானது  பொருளாதாரத்தில் முக்கிய பங்கை வகுக்கின்றது . குறிப்பாக…

“உயர்ந்தது பெட்ரோல் , டீசல்” இன்றைய விலை நிலவரம்….!!

இன்று பெட்ரோல் , டீசல் விலையில் இரண்டு நாட்களுக்கு பின் மீண்டும் உயர்ந்துள்ளது. தொடர்ந்து அதிகரித்து வந்த பெட்ரோல் மற்றும் டீசல்…

“தங்கம் பவுனுக்கு ரூ 8 அதிகரிப்பு” வெள்ளி விலை குறைவு…!!

தங்கம் மற்றும் வெள்ளியின் விலையானது அதிகரித்துள்ளதால் வாடிக்கையாளர்கள் கவலையடைந்துள்ளனர். தங்கமானது  பொருளாதாரத்தில் முக்கிய பங்கை வகுக்கின்றது . குறிப்பாக பெண்கள் ,…

“இரண்டாவது நாளாக மாற்றமின்றி பெட்ரோல் , டீசல் விலை” வாடிக்கையாளர்கள் மகிழ்ச்சி….!!

இன்று பெட்ரோல் , டீசல் விலையில் எவ்வித மாற்றமுமின்றி காணப்படுகின்றது. தொடர்ந்து அதிகரித்து வந்த பெட்ரோல் மற்றும் டீசல் விலை தீடிரென சரிய…

தங்கம் ஒரு பவுனுக்கு ரூ 32 உயர்ந்துள்ளது…..!!

தங்கம் மற்றும் வெள்ளியின் விலையானது அதிகரித்துள்ளதால் வாடிக்கையாளர்கள் கவலையடைந்துள்ளனர். தங்கமானது  பொருளாதாரத்தில் முக்கிய பங்கை வகுக்கின்றது . குறிப்பாக பெண்கள் ,…

மாற்றமின்றி பெட்ரோல் , டீசல்….. வாடிக்கையாளர்கள் மகிழ்ச்சி….!!

இன்று பெட்ரோல் , டீசல் விலையில் எவ்வித மாற்றமுமின்றி காணப்படுகின்றது. தொடர்ந்து அதிகரித்து வந்த பெட்ரோல் மற்றும் டீசல் விலை தீடிரென சரிய…

“தங்கம் , வெள்ளி விலை உயர்வு” வாடிக்கையாளர்கள் கவலை…!!

தங்கம் மற்றும் வெள்ளியின் விலையானது இன்று அதிகரித்துள்ளதால் வாடிக்கையாளர்கள் கவலையடைந்துள்ளனர். தங்கமானது  பொருளாதாரத்தில் முக்கிய பங்கை வகுக்கின்றது . குறிப்பாக பெண்கள்…

இரண்டு நாட்கள் பின் உயர்ந்தது பெட்ரோல் , டீசல்….!!

பெட்ரோல் , டீசல் விலை இரண்டு நாட்களுக்குப் பின் சற்று அதிகரித்து காணப்படுகின்றது. தொடர்ந்து அதிகரித்து வந்த பெட்ரோல் மற்றும் டீசல்…

மாற்றமின்றி பெட்ரோல் , டீசல்….. வாடிக்கையாளர்கள் மகிழ்ச்சி….!!

பெட்ரோல் , டீசல் விலையில் எவ்வித மாற்றமுமின்றி நிலையானதாக இருப்பதால் வாடிக்கையாளர் மகிழ்ச்சியடைந்துள்ளனர் தொடர்ந்து அதிகரித்து வந்த பெட்ரோல் மற்றும் டீசல்…