மார்ச் 16ல்…. பாதுகாப்புப் படைகளின் தலைவர் ஜெனரல் பிபின் ராவத் பிறந்தநாள்…. வரலாறு இதோ….!!!!

பாதுகாப்புப் படைகளின் தலைவர் ஜெனரல் பிபின் ராவத் மார்ச் 16 ஆம் தேதி உத்தரகண்ட் மாநிலத்தில் உள்ள பவுரியில் பிறந்தார். இவரது…