மார்ச் 20-ஆம் தேதி…. பிறந்தநாள் கொண்டாடும் அர்ஜுன் சிங் அத்வால்…. அசர வைக்கும் சாதனைகள்…!!

அர்ஜுன் சிங் அத்வால் 20 மார்ச் 1973 அன்று இந்தியாவின் அசன்சோலில் பிறந்தார் . அவர் ஒரு தொழில்முறை கோல்ப் வீரர்…