கோட்பாடு இயற்பியல் அறிஞர் “ஆல்பர்ட் ஐன்ஸ்டீன்” பிறந்த தினம் மார்ச்-14….. இவர் குறித்த சில தகவல்கள் இதோ…!!

குறிப்பிடத்தக்க சிறப்பு வாய்ந்த பயன்பாட்டு கணித திறமைகள் கொண்ட ஜெர்மன் நாட்டைச் சேர்ந்த கோட்பாடு இயற்பியல் அறிஞர் ஆல்பர்ட் ஐன்ஸ்டீன் மார்ச்…