95-வது அகாடமி விருதுகள்…. இந்தியா சார்பில் 3 பரிந்துரைகள்…. வெளியான தகவல்…!!

95-வது ஆஸ்கர் விருதுகளுக்கான கவுன்ட் டவுன் தொடங்கியுள்ளது. ஆஸ்கார் விருதுகள் அல்லது அகாடமி விருதுகள் திரைப்படத் துறையில் கலை மற்றும் தொழில்நுட்ப சிறப்பின்…