2006 வாரணாசி தொடர் குண்டு வெடிப்பு…. மொத்த நாட்டையும் உலுக்கிய சம்பவம்…. வரலாற்றில் மறக்க முடியாத நாள்….!!!

கடந்த 2006 ஆம் ஆண்டு மார்ச் 7ஆம் தேதி இந்தியாவின் உத்திர பிரதேச மாநிலத்தில் உள்ள இந்துக்களின் புனித தளமான வாரணாசியில்…