மும்பை குண்டுவெடிப்பு நினைவு தினம்…. எப்போது தெரியுமா…? உங்களுக்கான சில தகவல்கள்…!!

1993 மும்பை குண்டுவெடிப்பின் 30-ஆம் ஆண்டு நினைவு தினம் மார்ச் 12-ஆம் தேதி அனுசரிக்கப்படுகிறது . 1993 ஆம் ஆண்டு மார்ச்…