முதுகில் இதயத்தை சுமக்கும்…. அதிசய பெண்மணி…. எப்படி தெரியுமா…??

அதிசய பெண்மணி ஒருவர் இதயத்தை தன்னுடைய முதுகில் சுமந்தபடி வாழ்ந்து வருவது ஆச்சர்யத்தை ஏறப்டுத்தியுள்ளது.

நம் அனைவருக்கும் இதயம் என்பது உயிர் வாழ தேவையான முக்கிய உறுப்பாக இருக்கிறது. நம் இதயத்தை பாதுகாப்பது நம்முடைய அனைவரின் கடமையாகும். இதயத்தை நல்ல முறையில் பாதுகாத்து வந்தால் நம்முடைய ஆயில் காலம் அதிகரிக்கும். இந்நிலையில் சல்வா ஹூசைன் என்ற இதயம் இல்லாத பெண் செயற்கை இதயத்தை தன்னுடைய முதுகில் பையில் சுமந்து கொண்டு வாழ்ந்து வருகிறார்.

29 வயதில் இரண்டு குழந்தைகளுக்குத் தாயான இவர் தன்னுடைய 6.8 கிலோ எடையுள்ள 2 பேட்டரிகள் கொண்ட ஒரு சாதனம் உள்ள பையை சுமந்து தான் எப்போதும் இருப்பார். இந்த பை ஒரு மின்சார மானிட்டர் மற்றும் ஒரு பம்ப் ஆகும். இரத்த ஓட்டத்திற்காக இணைக்கப்பட்ட குழாய்கள் வழியாக நோயாளிகளின் மார்பில் காற்றை ஒரு பிளாஸ்டிக் பையில் தள்ளும். இவ்வாறு அந்த அதிசயப் பெண்மணி தன்னுடைய முதுகில் இதயத்தை எங்கு போனாலும் சுமந்துகொண்டு வாழ்ந்து வருகிறார்.