#BREAKING : ”இந்திய பங்குச் சந்தைகள் உயர்வு” மகிழ்ச்சியில் முதலீட்டாளர்கள்…!!

இன்று காலை இந்திய பங்குசந்தைகள் ஏற்றத்துடன் தொடங்கியதால் முதலீட்டாளர்கள் மகிழ்ச்சி அடைந்துள்ளனர்.

இந்திய பங்குச் சந்தைகள் இன்று உயர்வுடன்  தொடங்கியது.மும்பை பங்குச்சந்தை சென்செக்ஸ் 1,232 அதிகரித்து 37, 325_க்கு வர்த்தகத்தை தொடங்கியது.தேசிய பங்குச்சந்தையான நிப்டி 300 புள்ளிகள் உயர்ந்து 11, 055_க்கு  வணிகத்தைத் தொடர்ந்து கொண்டிருக்கின்றன.நேற்று கடும் வீழ்ச்சியுடன் தொடங்கிய பங்குசந்தை இன்று உயர்வுடன் தொடங்கியதால் முதலீட்டாளர்கள் மகிழ்ச்சி அடைந்துள்ளனர்.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *