முடியல…..முடியல…. மீண்டும் உயர்வா…? தங்கம் சவரனுக்கு ரூ 320 அதிகரிப்பு …..!!

நேற்று குறைந்த நிலையில் இன்று 1 சவரன் ஆபரண தங்கத்தின் விலை ரூ 320  உயர்நதுள்ளது.

கடந்த 10 நாட்களாக உயர்ந்து வந்த தங்கத்தின் விலை நேற்று சற்று குறைந்தது. இந்நிலையில் மீண்டும் இன்று தங்கத்தின் விலை அதிகரித்துள்ளது. சென்னையில் 22 காரட் ஆபரணத் தங்கம் விலை சவரனுக்கு ரூ 320 உயர்ந்து 28,944_க்கு விற்பனை செய்யப்படுகின்றது.22 காரட் ஆபரணத் தங்கம் 1 கிராம் ரூ 40 உயர்ந்து 3618 விற்பனையாகின்றது. அதே போல வெள்ளி கிராமுக்கு 80 காசு உயர்ந்து 48.70 க்கு விற்பனைக்கு விற்பனை செய்யப்படுகின்றது.