தனுசு ராசிக்கு…! செலவுகள் அதிகரிக்கும்..! ஆரோக்கியத்தில் கவனம் தேவை..!

தனுசு ராசி அன்பர்களே..!
இன்று நாள் முழுவதும் நீங்கள் மும்முரமாக இருப்பீர்கள். நல்ல முடிவுகளை எடுக்க இந்தநாளை நீங்கள் பயன்படுத்திக்கொள்ளலாம். இன்று நீங்கள் விரைந்து செயலாற்றுவீர்கள்.

பணிகள் சம்பந்தமான பயணங்கள் ஏற்படும். இன்று நீங்கள் கூடுதலாக பணியாற்ற கட்டமைப்பீர்கள். இன்று உங்களின் பிரியமாணவர்களுடன் பேசுவதற்கு உகந்த நாளல்ல. இன்று செலவுகள் அதிகமாகக் காணப்படும். உங்களிடமுள்ள பணத்தைக்கொண்டு இந்த செலவினை சமாளிப்பதை கடினமாக உணர்வீர்கள். இன்று உங்களின் குழந்தைகளின் ஆரோக்கியத்திற்காக பணம் செலவு செய்ய நேரிடும். நீங்கள் முருக வழிபாடு மேற்கொள்வது நல்லது.

அதிர்ஷ்டமான திசை: தென்மேற்கு.
அதிர்ஷ்டமான எண்: 7.
அதிர்ஷ்டமான நிறம்: வெள்ளை நிறம்.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *