சிம்மம் ராசிக்கு…! பொறுப்புகள் அதிகரிக்கும்…! கவலை நீங்கும்…!

சிம்மம் ராசி அன்பர்களே…!
இன்று முக்கிய முடிவுகள் எடுக்க உகந்த நாளல்ல.

அதிர்ஷ்டம் உங்களுக்கு சாதகமாக இருக்காது. இன்று நீங்கள் கடினமாக உழைக்க வேண்டும். பொறுப்புகள் அதிகமாக காணப்படும். இன்று உங்களின் பணிகள் சிறப்பானதாக காணப்படாது. உங்களின் மேலதிகாரிகளுடன் சில மோதல்கள் காணப்படும். பணியில் கவனக் குறைவு காணப்படும். உறவுமுறை மகிழ்ச்சிகரமாக இருக்காது. இன்று உங்களின் துணையுடன் சகஜமான சூழ்நிலை ஏற்பட நீங்கள் அனுசரித்து நடந்துக் கொள்ள வேண்டும்.பண புலக்கம் குறைந்தே காணப்படும். நீங்கள் அதிகமாக சேமிக்க முடியாது. உங்களின் தாயின் உடல் நலனுக்காக செலவு செய்ய நேரலாம். இது உங்களுக்கு சற்று கவலையை ஏற்படுத்தும்.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *