மேஷ இராசிக்கு ”வியாபாரத்தில் மாற்றம்” உண்டாகும்…!!

மேஷ இராசிக்கு இன்று நீங்கள் மேற்கொள்ளும் பயணங்களால் அதிக அலைச்சல் ஏற்படும். சிலருக்கு வாகனத்தினால் வீண் விரயங்கள் உண்டாகலாம். பெரியவர்களின் ஆலோசனைகளினால் வியாபாரத்தில் புதிய மாற்றம் நிகழும். உங்களின் உறவினர்கள் நல்ல அனுகூலமாக இருப்பார்கள். குடும்பத்தில் ஒற்றுமை காணப்படும்.