விலங்குகளுக்கு பரவும் கொரோனா தொற்று…. தேசிய உயிரியல் பூங்காவில் ஆய்வு…. தகவல் வெளியிட்ட கால்நடை மருத்துவர்….!!

தேசிய உயரியல் பூங்காவில் உள்ள விலங்குகளுக்கு சோதனை செய்ததில் கொரோனா தொற்று இருப்பது கண்டறியப்பட்டுள்ளது.

உலகம் முழுவதையும் அச்சுறுத்தி வரும் கொரோனா தொற்று ஆனது மனிதர்கள் மட்டுமின்றி விலங்குளையும் தாக்குகிறது. இதனையடுத்து அமெரிக்காவில் உள்ள வாஷிங்டன் டிசியில்  தேசிய உயிரியல் பூங்கா அமைந்துள்ளது. இந்த பூங்காவில் 6 ஆப்பிரிக்கா சிங்கங்கள், சுமத்ரான் புலி மற்றும் 2 அமுர் புலிகளுக்கு கொரோனா தொற்று பாதிப்பு உறுதி செய்யப்பட்டுள்ளது. அதிலும் சோம்பல், இருமல் மற்றும்  தும்மல் போன்ற பல அறிகுறிகளை வைத்து விலங்குகளுக்கு சோதனை நடத்தப்பட்டுள்ளது.

இதன் மூலம் தான் விலங்குகளுக்கு கொரோனா தொற்று இருப்பதை ஆய்வாளர்கள் உறுதி செய்துள்ளனர் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது. மேலும் விலங்குகளுக்கு அதன் பராமரிப்பாளர்களிடமிருந்து கொரோனா தொற்றானது பரவியிருக்கக்கூடும் என்று பூங்காவின் கால்நடை மருத்துவர் தெரிவித்துள்ளார்.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *