4,300கிலோ ரேஷன் அரிசி பதுக்கல்…. “ஒருவர் அதிரடி கைது”…. இருவருக்கு வலைவீச்சு..!!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *