423 மீட்டர் இந்திய உரிமை கோரும் இடத்தை ஆக்கிரமித்த சீனா- சுட்டிக்கட்டும் செயற்கைகோள் படங்கள்..!!!

16 சீன கூடாரங்கள் மற்றும் தார்ச்சாலைகள், ஒரு பெரிய தங்குமிடம் மற்றும் குறைந்தது 14 வாகனங்கள் இந்திய நிலப்பரப்பின் 423 மீட்டர் தூரத்தில் இருந்தன என்பதை செயற்கைக்கோள் படங்கள் சுட்டிக்காட்டுகின்றன.

இந்திய எல்லைக்குள் 423 மீட்டர் தூரம் வரை  சீனாவின் படைகள் கால்வான் பள்ளத்தாக்கில் ஊடுருவியுள்ளது , இது ஒரு படையெடுப்பு இதை தொடர்ந்து .  சீனா 1960ல் தனக்கு சொந்தமென உரிமைகோரி வரும் பகுதி எல்லை  கோட்டுக்கு முன் அமைந்து  உள்ளது.

ஜூன் 25 நிலவரப்படி, என்.டி.டி.வி வெளியிட்டில்  உயர் தெளிவுத்திறன் கொண்ட செயற்கைக்கோள் படங்கள்  423 மீட்டர் தூரத்தில் சீனாவின் 16 கூடாரங்கள் மற்றும் தார்ச்சாலைகள், ஒரு பெரிய தங்குமிடம் மற்றும் குறைந்தது 14 வாகனங்கள் இந்திய நிலப்பரப்பில் இருந்தது என்பதைக் காட்டுகின்றன.

மேலும் இந்த செயற்கைக்கோள் படங்களின் மூலம் ஒரு தெளிவான ஊடுருவலை காணமுடிகிறது. கூகிள் எர்த் ப்ரோவில் உள்ள அளவீட்டு கருவி, அதன் சொந்த உரிமைகோரல் கோட்டிற்கு வடக்கே 423 மீட்டர் இந்திய நிலப்பரப்பை கல்வான் ஆற்றங்கரையில் சீனர்கள் ஆக்கிரமித்துள்ளது என்பதைக் குறிப்பிடுகிறது .

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *