35 ஆயிரத்துக்கும் கீழ் சரிந்த தங்கம்…!!

சென்னையில் 22 கேரட் ஆபரணத் தங்கம் ஒரு சவரன் ரூ 400 குறைந்து ரூபாய் 34, 920 க்கு விற்பனை செய்யப்படுகிறது.. சென்னையில் 22 கேரட் ஆபரண தங்கம் கிராமுக்கு ரூ 50 சரிந்து ரூபாய் 4,365 க்கு விற்பனை செய்யப்படுகிறது. சென்னையில் ஒரு கிராம் வெள்ளியின் விலை 1.50 குறைந்து ரூபாய் 65.50 க்கு விற்பனை செய்யப்படுகிறது.. தங்கம் விலை 400 ரூபாய் குறைந்துள்ளதால் வாடிக்கையாளர்கள் மகிழ்ச்சியில் உள்ளனர்.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *