200 டாலர்…. “உருளைக்கிழங்குடன் ஒருநாள்” அமெரிக்காவில் வினோதம்….!!

அமெரிக்காவில் விளைவிக்கப்பட்ட மிகப் பெரிய உருளைக்கிழங்கில் தங்கும் விடுதி அமைத்தது விநோதத்தை ஏற்படுத்தியுள்ளது.