வாவ்….! “மூளையை கண்காணிக்க தலைக்கவசம்”…. இஸ்ரேலின் புதிய கண்டுப்பிடிப்பு…..!!!!

விண்வெளி மையத்தில் மனிதர்களின் மூளை எப்படி செயல்படுகிறது என்பதை கண்காணிப்பதற்காக இஸ்ரேலின் பிரைன் ஸ்பேஸ் நிறுவனம் புதிய தலைக்கவசம் ஒன்றை வடிவமைத்துள்ளது. சர்வதேச விண்வெளி நிலையங்களில் மனிதர்களின் மூளை எவ்வாறு செயல்படுகிறது என்பதை கண்காணிக்க வேண்டும் என்பதற்காக இஸ்ரேலை சேர்ந்த ஒரு நிறுவனம் இந்த தலைக்கவசத்தை வடிவமைத்துள்ளது.

ஆக்சியாம் ஸ்பேஸ் என்ற தனியார் நிறுவனம், நாசா நிறுவனத்துடன் இணைந்து நான்கு பேர் கொண்ட குழுவை வரும் திங்கட்கிழமை விண்வெளிக்கு அனுப்ப உள்ளது. இதில் இடம்பெற்றுள்ள வீரர்களின் தலையில் இந்த மூளை மின் அலை பரிசோதிக்கும் கருவி பொருத்தப்பட உள்ளது. இதன்மூலம் அவர்களின் மூளை விண்வெளியில் எப்படி செயல்படுகின்றது என்பதை கண்காணிக்க முடியும் என்று விஞ்ஞானிகள் தெரிவிக்கின்றனர். மனிதர்களின் மூளை பூமிக்கும், விண்வெளிக்கும் எவ்வாறு வேறுபட்டு உள்ளது என்பதை கண்டறிய இந்த முயற்சி மேற்கொண்டுள்ளதாக விஞ்ஞானிகள் தெரிவித்துள்ளனர்.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *