வந்துடுச்சு…. வயர் இல்லாத மவுஸ்…. “வாங்கி யூஸ் பண்ணுங்க”… அறிமுகம் செய்த ரியல்மி..!!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *