ரூ.100, ரூ.523, ரூ.480, ரூ.385 விலை உயர்வு…. மத்திய அரசு அறிவிப்பு….!!!!

நெல் உள்ளிட்ட 14 வகையான பயிர்களின் கொள்முதல் விலையை உயர்த்தி மத்திய அரசு அறிவித்துள்ளது. அதன்படி 2022-23 ஆம் ஆண்டில் நெல் குவிண்டால் ஒன்றுக்கு குறைந்தபட்ச ஆதரவு விலை ரூபாய் 100 உயர்த்தப்பட்டு ரூ.2,040 ஆக அதிகரித்துள்ளது. மேலும் எள் குவிண்டாலுக்கு ரூ.523, பாசிப்பருப்பு குவிண்டாலுக்கு ரூ.480, சூரியகாந்தி விதை குவிண்டாலுக்கு ரூ.385 உயர்த்தி மத்திய அமைச்சரவை ஒப்புதல் அளித்துள்ளது.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *