மத்திய அரசு ஊழியர்களுக்கு வீட்டு வாடகைப் படி?…. வெளியான மகிழ்ச்சி செய்தி….!!!!

ஒவ்வொரு வருடமும் ஜனவரி மற்றும் ஜூலை மாதங்களில் அகவிலைப்படி உயர்வு குறித்த அறிவிப்பு வெளியாகும். இந்நிலையில் மத்திய அரசு ஊழியர்களுக்கு விரைவில் வீட்டு வாடகைப் படி உயர்த்தப்படும் என்று தகவல் வெளியாகி உள்ளது. அகவிலைப்படி உயர்த்தப்படும் போது வீட்டு வாடகைப்படியும் உயர்த்தப்படுவது வழக்கம் ஆகும்.

தற்போது 31 சதவீதமாக உயர்த்தப்பட்டுள்ள அகவிலைப்படியை மேலும் 3 சதவீதமாக அதிகரித்து 34 சதவீதமாக உயர்த்தும் அறிவிப்பு இந்த மாதம் வெளியாகும் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. அந்த நிலையில் வீட்டு வாடகைப்படியும் உயர்த்தப்படும் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *