மகர இராசிக்கு ”வாகனங்களால் வீண் செலவு” பொறுமையாக செயல்படுங்கள் …!!

மகர இராசிககாரர்கள் , இன்று மன உறுதியோடு உங்களின் பிரச்சினைகளை எதிர்கொள்ள வேண்டிய சூழல் ஏற்படும். தேவை இல்லாத  கருத்துக்களால் குடும்பத்தில் குழப்பம் , கருத்து வேறுபாடு தோன்றலாம். வாகனங்களால் வீண் செலவு ஏற்படும். உறவினர்களின் உதவி உங்களின் பிரச்சனையை குறைக்கும் . பொறுமையாக செயல்படுவது நல்லது.