பிரபல நாட்டில் அடாவடித்தனம்…. உலகம் சந்திக்கப்போகும்…. அடுத்து நடக்கப் போகும் பேரழிவு….?

அமெரிக்கா சந்திக்கப்போகும் அடுத்த பேரழிவு. 

ரஷ்யா உக்ரைன் இடையிலான போர் பூதகாரமாகி வருகின்ற  நிலையில், நாடுகள் ஒன்றுக்கொன்று போட்டி போட்டுக்கொண்டு மோதிக்கொள்ளும் இந்த சூழலில் கவலை அளிக்கும் விஷயமாக பார்க்கப்படுகின்றது.

இந்நிலையில், வல்லரசு நாடுகளான அமெரிக்கா – ரஷ்யா இடையே அணு ஆயுத போர் வெடித்தால் என்ன விளைவுகள் ஏற்படும் என்ற பதற்றம் பல மக்களிடையே உள்ளது.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *