“நூரி ராக்கெட்” வெற்றிகரமாக விண்ணில் பாய்ந்தது…. சாதித்துக் காட்டிய தென் கொரியா….!!!

வெற்றிகரமாக ராக்கெட் விண்ணில் செலுத்தப்பட்டது.

தென் கொரியா நாட்டில் மூன்று நிலைகளில் இயங்கக்கூடிய நூரி என்ற ராக்கெட் வடிவமைக்கப்பட்டுள்ளது. இந்த ராக்கெட் முழுமையாக உள்நாட்டில் வடிவமைக்கப்பட்டுள்ளது. இந்த ராக்கெட் நேற்று விண்ணில் பூமியிலிருந்து 700 கிலோ மீட்டர் தொலைவில் இருந்து செலுத்தப்பட்டுள்ளது.

மேலும் தென் கொரியா நூரி ராக்கெட்டை விண்ணில் செலுத்தி அதன் மூலமாக தங்களிடம் புவியின் சுற்று வட்டப்பாதையில் இருந்து ராக்கெட்டை அனுப்பும் தொழில்நுட்பம் இருக்கிறது என்பதை நிரூபித்துள்ளது. இதனையடுத்து பெரிய வகை ராக்கெட்டுகளை தங்களால் தயாரிக்க முடியும் என்பதையும் நிரூபித்துள்ளது.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *