தென்காசி அணைகளின் இன்றைய (02.08.2020) நீர் மட்டம்…!!

தென்காசி மாவட்ட அணைகளில்  உள்ள நீர் இருப்பு , நீர்வரத்து மற்றும் நீர் வெளியேற்றம் போன்ற விவரங்களை தெரிந்து கொள்ளலலாம்.

 

தென்காசி கடனா  அணை : 

அணையின் முழு கொள்ளளவு _ 85 அடி

அணையின் நீர் இருப்பு _39.80அடி

அணைக்கு நீர்வரத்து _ 19 கன அடி

அணையில் இருந்து நீர் வெளியேற்றம் _ 10 கன அடி

தென்காசி ராமநதி அணை : 

அணையின் முழு கொள்ளளவு _ 84 அடி

அணையின் நீர் இருப்பு _ 57.50 அடி

அணைக்கு நீர்வரத்து  _ 16.40 கன அடி

அணையில் இருந்து நீர் வெளியேற்றம் _  3 கன அடி

தென்காசி கருப்பாநதி அணை :  

அணையின் முழு கொள்ளளவு _ 72 அடி

அணையின் நீர் இருப்பு _ 32.48 அடி

அணைக்கு நீர்வரத்து இல்லை

அணையில் இருந்து நீர் வெளியேற்றமும் இல்லை

தென்காசி குண்டாறு அணை : 

அணையின் முழு கொள்ளளவு _ 36.10 அடி

அணையின் நீர் இருப்பு _ 36.10 அடி

அணைக்கு நீர்வரத்து _27 கன அடி

அணையில் இருந்து நீர் வெளியேற்றம் _ 27 கன அடி

தென்காசி அடவிநயினார்  அணை :  

அணையின் முழு கொள்ளளவு _ 132.22 அடி

அணையின் நீர் இருப்பு _ 79 அடி

அணைக்கு நீர்வரத்து _ 23 கன அடி

அணையில் இருந்து நீர் வெளியேற்றம் _ 9 கன அடி

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *