தினம் ஒரு பொது அறிவு தகவல்..!!

1. மனிதனைப் போன்ற நடக்கக் கூடிய பறவை.? –  பென்குயின்

2. ஆசியாவின் வைரம் என அழைக்கப்படும் நாடு.? –  இலங்கை

3. பெண்களுக்கு கட்டாய ராணுவப் பயிற்சி அளிக்கும் நாடு.? –  இஸ்ரேல்

4. குரு பிடித்த கோள் என அழைக்கப்படுவது.? –  செவ்வாய்

5. உலகிலேயே அதிக எடை கொண்ட உயிரினம்.? –  நீலத்திமிங்கலம்

6. கார்கள் அதிகம் பாவனையில் உள்ள  நகரம்.? –  நியூயார்க்

7. விமானங்களின் டயர்களில் நிரப்பப்படும் வாயு.? –  நைட்ரஜன்

8. உலகின் முதன் முதலில் குடையை பயன்படுத்தியவர்கள்.? –  சீனர்கள்

9. ஒலி எழுப்ப முடியாத விலங்கினங்களில் ஒன்று.? –  ஒட்டகச்சிவிங்கி

10. பிளாஸ்டிக் தயாரிப்பில் முதலில் வகிக்கும் நாடு.? –  ஜெர்மன்

11. பாரதியார், பாரதி என்ற பட்டத்தை பெற்றபோது அவரின் வயது.? –  11

12. ஜனவரி முதலாம்  தேதி சுதந்திர தினம் கொண்டாடும் நாடு.? –  சூடான்

13. உலகின் கிண்ண கால்பந்து போட்டிகள் முதன்முதலில் நடைபெற்ற  நாடு.? –  உருகுவே

14. அதிகமான நாடுகளைக் கொண்ட கண்டம்.? – ஆப்பிரிக்கா

15. இந்தியாவில் மக்கள் தொகை அதிகம் உள்ள நகரம்.? –  மும்பை