திடீரென விலையை உயர்த்திய பிரபல ஸ்கூட்டர் நிறுவனம்…. ஷாக் நியூஸ்….!!!!

இந்தியாவில் அதிகம் விற்கப்படும் முதன்மையான ஸ்கூட்டர் ஹோண்டா ஆக்டிவாவும் ஒன்று. இந்த நிலையில் ஆக்டிவா 125 மற்றும் ஆக்டிவா 6 ஜி ஆகிய ஸ்கூட்டர் களின் விலை அதிரடியாக உயர்த்தப்பட்டுள்ளன. இந்த ஸ்கூட்டர் களின் விலை ஆயிரம் ரூபாய் வரை உயர்த்தப்பட்டுள்ளது. அதன்படி ஆக்டிவா 6ஜி ஸ்டாண்டர்ட் ஸ்கூட்டர் ரூ.70,599-லிருந்து ரூ.71,432-ஆக விலை உயர்த்தப்பட்டுள்ளது. ஆக்டிவா 6ஜி டீலக்ஸ் ஸ்கூட்டரின் விலை ரூ.72,345-ல் இருந்து ரூ.73,177-ஆக விலை உயர்ந்துள்ளது.
ஆக்டிவா 125 டிரம் ஸ்கூட்டர் விலை ரூ.74,157-ல் இருந்து ரூ.74,898-ஆகவும், ஆக்டிவா 12 டிரம் அலாய் ஸ்கூட்டரின் விலை ரூ.77,725-ல் இருந்து ரூ.78,657-ஆகவும், ஆக்டிவா 125 டிஸ்க்கின் விலை ரூ.81,280-ல் இருந்து ரூ.82,162-ஆக விலை உயர்த்தப்பட்டுள்ளது. ஆக்டிவா 125 லிமிட்டர்ட் எடிஷன் டிரம் ரூ.78,725-ல் இருந்து ரூ.79,657-ஆகவும், ஆக்டிவா 125 லிமிட்டெட் எடிஷன் டிஸ்க் ரூ.82,280-ல் இருந்து ரூ.83,162-ஆகவும் விலை உயர்த்தப்பட்டுள்ளது. ஆக்டிவா 6ஜி மொத்தம் 6 நிறங்களிலும், ஆக்டிவா 125, 5 நிறங்களிலும் கிடைக்கின்றது. லிமிட்டெட் எடிஷன் ஆக்டிவா 2 நிறங்களில் வருகிறது.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *