தமிழ்நாடு மின்மிகை மாநிலம் அல்ல… பா சிதம்பரம் பதிவு ..!!

தமிழ்நாடு மின்மிகை மாநிலம் என்ற அதிமுக அரசு சொல்வது உண்மை அல்ல என்று பா சிதம்பரம் தெரிவித்துள்ளார்.

இதுதொடர்பாக அவர் கூறியுள்ள பதிவில்: தமிழ்நாடு மின் மிகை மாநிலம் என்று அதிமுக அரசு சொல்கிறது. அது உண்மை அல்ல. மின்மிகை மாநிலம் என்றால் தமிழ்நாடு தன்னுடைய தேவையை பூர்த்தி செய்துகொண்டு மீதி மின்சாரத்தை மற்ற மாநிலங்களுக்கு விற்கிறது என்று பொருள். அந்த நிலையில் தமிழ்நாடு தற்போது இல்லை

தமிழ்நாட்டின் மின்சார தேவையில் 50 சதவீதம் மட்டுமே தமிழ்நாட்டில் உற்பத்தி செய்யப்படுகிறது. மற்ற  50% வெளிமாநிலங்களிலிருந்து வழங்கப்படுகின்றது. இப்படியிருக்கையில் தமிழ்நாடு மின் மிகை மாநிலம் என்று எப்படி சொல்ல முடியும் என்று சிதம்பரம் கேள்வி எழுப்பியுள்ளார்.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *