தமிழகம் முழுவதும் பெண்களுக்கு…. தலா 5 விலையில்லா ஆடுகள்…. தமிழக அரசு அரசாணை…!!!!

தமிழகத்தில் ஆதரவற்ற பெண்களை தொழில் முனைவோராக மாற்றுவதற்காக 38 ஆயிரம் பெண்களுக்கு தலா 5 விலையில்லா ஆடுகள் வழங்குவதற்கான அரசாணையை தமிழக அரசு வெளியிட்டுள்ளது. ஏழ்மை நிலையில் உள்ள கணவனை இழந்த, கைவிடப்பட்ட மற்றும் ஆதரவற்ற பெண்களுக்கு செம்மறி ஆடுகள், வெள்ளாடுகள் வழங்கும் 75 கோடியே 63 லட்சம் ரூபாயை ஒதுக்கி தமிழக அரசு அரசாணை வெளியிட்டுள்ளது. ஒவ்வொரு பெண்களுக்கும் தலா 5 ஆடுகள் என ஒரு லட்சத்து 94 ஆயிரம் ஆடுகள் வாங்குவதற்கு நிதி ஒதுக்கீடு செய்யப்பட்டுள்ளது.

இந்த பயனாளிகள் 30% எஸ்சி மற்றும் எஸ்டி பிரிவினர்களை சேர்ந்தவர்களாக இருக்க வேண்டும். நிலம் இல்லாத விவசாய தொழிலாளர்களுக்கு இந்த திட்டத்தில் முன்னுரிமை வழங்கப்படும். ஆதரவற்ற பெண்கள் 60 வயதுக்குட்பட்டவராக இருக்க வேண்டும். பயனாளிகள் ஏற்கனவே ஆடு, மாடுகள் வைத்திருக்கக் கூடாது எனவும் தமிழக அரசு அரசாணையில் குறிப்பிட்டுள்ளது.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *